REGISTRACE KE STRAVOVÁNÍ - ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

REGISTRACE KE STRAVOVÁNÍ PRO NOVÉ ŽÁKY.

Kancelář školní jídelny v budově 3.ZŠ u Říčanského lasa, Školní 2400/2, 251 01 Říčany (pravý bok budovy)

Prosíme, přineste sebou vyplněnou přihlášku ke stravování a 150,- Kč na zakoupení čipu. Variabilní symbol na přihlášce prosím NEVYPLŇUJTE, bude Vám přidělen při registraci !

24.8.2022   10.00 - 14.00 hodin   -   pro nové žáky 1.ZŠ Masarykovo náměstí

25.8.2022   10.00 - 14.00 hodin   -   pro nové žáky 2.ZŠ Bezručova + 4. ZŠ Nerudova

26.8.2022   10.00 - 14.00 hodin   -   pro nové žáky 3.ZŠ u Říčanského lesa

30.8.2022   10.00 - 15.00 hodin    -   pro všechny nové žáky 

31.8.2022    10.00 - 15.00 hodin   -   pro všechny nové žáky

 

 

 

 

 

  

 

Váha: 
0